Sākums | Pasūtīšana | Piegāde | Norēķini | Par mums | Garantija | Vairumtirdzniecība | Kontakti
   Preces
 Jaunumi !!!
 Akcijas
 
 
 
 

   Lietotājiem

Garantija
Ja iegādātā prece Jūs neapmierina, Jūs varat to nosūtīt atpakaļ 14 dienu laikā.
Prece nedrīkst būt lietota. Prece kopā ar aizpildītu atgriešanas lapu, kuru saņemsiet kopā ar preci, oriģinālajā iepakojumā ar marķējumu jānosūta mums.
Preces atgriešanas izdevumi atmaksāti netiek, izņemot gadījumu, ja precei ir ražošanas defekti. Preces vērtība tiks pārskaitīta uz Jūsu norādīto kontu divu nedēļu laikā no preces saņemšanas brīža.
 
Lai veiksmīgi izpildītu Jūsu pasūtījumus un informētu par jaunumiem, mēs Jūsu datus saglabājam datu bāzē.
Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Jūsu dati tiek turēti stingrā uzraudzībā un netiek nodoti trešajām personām!
Ja Jūs vairāk nevēlaties saņemt informāciju un vēlaties, lai Jūsu dati tiek dzēsti, lūdzam, par to paziņot, sazinoties ar mums.


Pasūtīšana | Piegāde | Norēķini | Par mums | Garantija | Vairumtirdzniecība | Kontakti
Mājas lapas izstrāde: erisinajumi.lv
© 2008 Geta.lv